Usługi

Oceny takie sporządzane są w przypadku nabrania podejrzenia o ewentualnych ingerencjach w oznakowaniu identyfikacyjnym samochodu. Mają one na celu potwierdzenie bądź wykluczenie owych ingerencji. Opinie takie sporządzane są zazwyczaj na zlecenie organów procesowych, a także na zlecenia osób fizycznych, w przypadku gdy użytkownik pojazdu ma wątpliwości dotyczące oryginalności oznakowania identyfikacyjnego pojazdu (np. podczas zakupu pojazdu używanego).