Usługi

Wielokrotnie użytkownicy pojazdów, podczas ich eksploatacji napotykają różnego rodzaju drobne problemy, utrudnienia, a niekiedy wątpliwości interpretacyjne dotyczące funkcjonowania niektórych zespołów, bądź zachowywania się samochodu w ruchu. Często wątpliwości te dotyczą problemów związanych z danymi technicznymi i identyfikacyjnymi pojazdów, ich ewidencją (zapisami w dowodzie rejestracyjnym, książce serwisowej, bądź innych dokumentach). Dotychczasowa praktyka rzeczoznawcza dowodzi, iż zazwyczaj w takich sytuacjach wystarczająca staje się rozmowa, bądź korespondencja merytoryczna dotyczącą określonych wątpliwości. Usługi - porady, w tym zakresie realizowane mogą być za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też podczas bezpośrednich kontaktów.