Usługi

Kalkulacje naprawy pojazdów sporządzane są w oparciu o technologie naprawy określane przez producenta, przy zastosowaniu cen części nowych, oryginalnych. Na życzenie klienta wykonywane są również kosztorysy z zastosowaniem (dostępnych na rynku krajowym) cen części alternatywnych tj. 'o porównywalnej jakości', spełniających wymagania aktualnie obowiązujących przepisów GVO.