Usługi

Przedmiotem wyceny mogą być maszyny i urządzenia zaplecza technicznego motoryzacji, środki transportu technologicznego, sprzęt budowlany, ciągniki i przyczepy rolnicze oraz maszyny do zbioru zbóż, płodów rolnych a także do uprawy roli, różnego rodzaju maszyny produkcyjne, obrabiarki i różne nietypowe środki techniczne. Każda wycena poprzedzona jest szczegółową oceną stanu technicznego wycenianego obiektu, i - o ile jest to możliwe - próbami pracy.