Wyceny pojazdów

Ustalanie wartości rynkowych samochodów

Sporządzanie wyceny samochodów, przyczep (w tym naczep), autobusów, ciągników rolniczych i innych. Wycena poprzedzona jest szczegółowym badaniem stanu technicznego pojazdu, jego identyfikacją, zapoznaniem się z dokumentacją serwisową, zaś jej integralną częścią jest materiał fotograficzny, sporządzony w toku badania pojazdu. Wyceny sporządzane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

Ustalanie wartości rynkowych samochodów

Analizy rynku pojazdów używanych wykazały, iż pojazd po naprawie powypadkowej (w szczególności gdy jest to pierwsze uszkodzenie o charakterze kolizyjnym) może tracić na wartości pomimo profesjonalnie wykonanych czynności naprawczych (np. w ASO, przy użyciu części oryginalnych, nowych). Zadaniem takiej wyceny jest ustalenie rzeczywistej wielkości 'Rynkowego ubytku wartości' pojazdu jaki wystąpił w związku z przeprowadzoną naprawą powypadkową. Wyliczenia w tym zakresie przeprowadzane są przy użyciu profesjonalnego oprogramowania, zaś jego postawą "Instrukcja określania rynkowego ubytku wartości pojazdów" opracowana przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.