Oceny i opinie techniczne

Dane techniczne i identyfikacyjne pojazdów

Ustalanie, weryfikacja danych technicznych identyfikacyjnych niezbędnych dla potrzeb ewidencji pojazdów (zapisów w dowodach rejestracyjnych, książkach pojazdów, kartotekach pojazdów i innych). Opinie takie obejmują szczegółową analizę i ewentualną weryfikację parametrów technicznych pojazdu (w tym rzeczywistego roku budowy) w oparciu o identyfikatory (numer identyfikacyjny, tabliczka znamionowa, tabliczki oraz naklejki produkcyjne i inne ), a także udokumentowane dane producenta.

Oceny stanu technicznego pojazdów

Dokładna analiza aktualnego (w dniu badania) stanu technicznego pojazdu, ocena charakteru, rozmiaru i stopnia ewentualnych niesprawności poszczególnych zespołów, ustalanie przyczyn tych niesprawności. Analizy takie są przydatne m.in. do oceny rozmiaru zużycia eksploatacyjnego samochodu, a także do określenia przyczyny uszkodzenia pojazdu (np. w okresie ochrony gwarancyjnej), bądź po uprzednio przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych lub eksploatacyjnych. Są przydatne także do ustalania bezpośredniej przyczyny zaistnienia uszkodzeń, bądź awarii technicznych.

Ocena powypadkowa

Określenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdu. Kwalifikacje uszkodzeń w celu określenia technologii ich usunięcia tj. metodą wymiany elementu bądź jego naprawy. W tym drugim przypadku z określeniem pracochłonności tejże naprawy. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem stref deformacji oraz cech identyfikacyjnych.

Jakość napraw, interpretacje wyników pomiarów specjalistycznych

Opinie w tym zakresie obejmują:

  • ocena stanu technicznego pojazdu po przeprowadzonej naprawie powypadkowej bądź innej (np. eksploatacyjnej), w zakresie wynikającym z rozmiaru zlecenia,
  • ocena zgodności rozmiaru przeprowadzonych prac z zakresem uszkodzeń powypadkowych bądź ze zleceniem klienta. Analiza oryginalności zamontowanych części, ocena poprawności zastosowanego procesu technologicznego,
  • interpretacja wyników pomiarów diagnostycznych, w tym: geometrii zawieszenia kół, pomiarów geometrii płyty podłogowej nadwozia, parametrów silnika i innych.

Opinie takie mogą ustrzec użytkowników pojazdów przed stratami powstałymi na skutek niesolidności zakładów naprawczych, a ponadto być pomocne przy weryfikacji wystawionych za te usługi faktur.