Usługi

Dane techniczne i identyfikacyjne pojazdów

Ustalanie, weryfikacja danych technicznych identyfikacyjnych niezbędnych dla potrzeb ewidencji pojazdów (zapisów w dowodach rejestracyjnych, książkach pojazdów, kartotekach pojazdów i innych). Opinie takie obejmują szczegółową analizę i ewentualną weryfikację parametrów technicznych pojazdu (w tym rzeczywistego roku budowy) w oparciu o identyfikatory (numer identyfikacyjny, tabliczka znamionowa, tabliczki oraz naklejki produkcyjne i inne ), a także udokumentowane dane producenta.